Block
REZERVIRAJTE TERMIN

ORTOPEDIJA POBERAJ

STAY IN TOUCH

AMBULANTA U LJUBLJANI

Book an appointment

  • MEDICINSKI CENTAR LJUBLJANA (MCL)

NARUČIVANJE TELEFONOM:
PONEDJELJAK - PETAK: 9.00 -16.00 SATI

  • LAGUNAMED D.O.O.

NARUČIVANJE TELEFONOM:
PONEDJELJAK: 15.00 - 20.00
UTORAK: 10.00 - 16.00
SRIJEDA: 8.30 - 2O.30
ČETVRTAK: 16.00 - 20.00
PETAK: 9.00 - 14.00

AMBULANTA U PRIMORSKOJ KRAJINI

  • ZDRAVSTVENI ZAVOD ZA FIZIJATRIJU IZOLA

NARUČIVANJE TELEFONOM:
PONEDJELJAK - PETAK: 9.00 -16.00 SATI

  • SPECIJALISTIČKA AMBULANTA STRUNJAN - TERME KRKA

NARUČIVANJE TELEFONOM:
PONEDJELJAK - PETAK: 7.30 -10.00 & 11.00 - 13.00 SATI

AMBULANTA U NOVOM MESTU

  • AMBULANTA GENUS d.o.o.

NARUČIVANJE TELEFONOM:
PONEDJELJAK - PETAK: 8.00 -13.00 SATI

AMBULANTA IZVAN SLOVENIJE

  • UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRBIJE 

NARUČIVANJE TELEFONOM:
PONEDJELJAK - PETAK: 7.00 -15.00 SATI